Koreya müharibəsi neuro physiotherapy – vikipediya

Koreya müharibəsi — şimali və cənubi koreyalar arasında 1950-ci il iyunun 25-dən 1953-cü il iyulun 27-ə qədər davam etmiş konflikt (əslində müharibənin bitməsi hələ də rəsmən elan olunmayıb). Bəzən bu konfliktə soyuq müharibə dövründə ABŞ və onun müttəfiqləri neuro physiotherapy jobs ilə ÇXR və SSRİ qüvvələri arasında baş vermiş gizli müharibə neuro physiotherapy jobs kimi baxılır. Şimal koalisiyasının tərkibinə şimali koreya və onun hərbi qüvvələri, çin ordusu (amma rəsmən hesab edilir ki, ÇXR konfliktdə iştirak etməmişdir, çinin nizami ordusu formal olaraq « çin xalq könüllüləri» adlanan birləşmə hesab olunmuşdur) daxil idi. SSRİ rəsmən müharibədə iştirak etməsə də şimal koalisiyasının maliyələşdirilməsinin və neuro physiotherapy jobs çin ordusunun təchizatının böyük hissəsini öz üzərinə götürmüşdür. Çoxsaylı sovet hərbi məsləhətçi və mütəxəssisləri müharibənin başlanmasına qədər şimali neuro physiotherapy jobs koreyadan çıxarılmış, amma müharibə dövründə SİTA-nın müxbiri adı ilə geri göndərilmişdilər. Cənub koalisiyasınında isə cənubi koreya, ABŞ, böyük britaniya, həmçinin BMT sülhməramlı qüvvələri tərkibində bir sıra başqa ölkələr iştirak neuro physiotherapy jobs etmişdilər.

Koreya 1910-cu ildən ikinci dünya müharibəsinin sonuna qədər yaponiya imperiyasının koloniyası neuro physiotherapy jobs olmuşdur. 5 aprel 1945-cu il tarixdə sovet ittifaqı yaponiya ilə aralarında o vaxta neuro physiotherapy jobs qədər qüvvədə olmuş hücum etməmək haqqında paktı birtərəfli qaydada ləğv neuro physiotherapy jobs etdi. 8 avqustda isə ABŞ ilə bağlanmış müqavilənin təlblərinə uyğun olaraq neuro physiotherapy jobs yaponiya imperiyasına müharibə elan etdi. Sovet qoşunları koreyaya şimaldan, amerikalılar isə koreya yarımadasıın cənubundan daxil oldu. [6]

10 avqust 1945-ci il tarixdə yapon kapitulyasiyasının qaçılmaz olması ilə əlaqədar, ABŞ və SSRİ öz aralarında koreyanı 38-ci paralel üzrə bölməyə, yapon ordusunun 38-ci paraleldən şimalda qızıl orduya, cənubda isə ABŞ-a təslim olmalı olduğunu razılaşdılar. Beləliklə yarımada şimalda sovet, cənubu isə ABŞ nəzarətində olan iki hissəyə bölündü. Nəzərdə tutulmuşdu ki bu bölünmə müvəqqətidir.

1945-ci ilin dekabrında isə ABŞ və SSRİ ölkənin müvəqqəti idarə neuro physiotherapy jobs olunması barədə müqavilə imzaladılar. Hər iki hissədə – şimalda və cənubda, hökumətlər formalaşdırıldı. Yarımadanın cənubunda ABŞ BMT-nin dəstəyi ilə seçki keçirdi; başda li sın man olmaqla hökumət seçildi. Solçu partiyalar isə bu seçkiləri baykot etdi. Şimalda isə hakimiyyət sovet ordusu tərəfindən başda kim ir sen neuro physiotherapy jobs olmaqla kommunistlərin əlinə verilmişdi. Antihitler koalisiyası ölkələri təklif edirilər ki, bir müddətdən sonra koreya birləşdirilsin. Amma ki SSRİ və ABŞ yeni başlayan soyuq müharibənin şərtləri neuro physiotherapy jobs çərçivəsində bu birləşmənin detalları barədə heç cürə razılığa gələ bilmədilər. Buna görə də 1947-ci ildə birləşmiş millətlər təşkilatı ABŞ prezidenti trumenin təklifi ilə neuro physiotherapy jobs koreyanın gələcəyinə cavabdehliyi öz üzərinə götürdü.

1947-ci ilin mayında cənubi koreyanın milli məclisinə demokratik seçkilər keçirildi, keçid hökuməti yaradıldı.Cənubi koreyada dövlət quruculuğu sahəsində ən mühüm tədbir 1948-ci ilin avqustunda koreya respublikası yaradılmasının elan edilməsi oldu. Liberal partiyasının lideri li sın man koreya respublikasının ilk prezidenti neuro physiotherapy jobs seçildi. Buna cavab olaraq şimalda da 1948-ci ilin 25 avqustunda koreya ali xalq məclisi yaradıldı. Məclis 1948-ci ilin 9 sentyabrında koreya xalq demokratik respublikasının yaradıldığını elan neuro physiotherapy jobs etdi. Nazirlər kabinetinə başçılıq kim ir sena tapşırıldı. O, eyni zamanda koreya əmək partiyasının sədri də seçildi. Beləliklə də koreyanın iki yerə bölünməsi hüquqi baxımdan da təsbit neuro physiotherapy jobs olundu.

Tərəflərdən hər biri özünü qanuni hesab edir, digərinin varlığı fikrini yaxına buraxmırdı. Təbiidir ki, belə bir vəziyyətin yaranması bir tərəfdən regionda iki supergücün – sovet ittifaqı və ABŞ-ın üstünlük uğrunda mübarizəsindən irəli gəlirdisə, o biri tərəfdən qarşıdurmanın daha da kəskinləşməsinə, silahlı münaqişənin qaçılmaz olmasına zəmin olaraq qalırdı. Doğrudur, formal olaraq sovet qoşunları 1948-ci ilin sonunda, amerika qoşunları isə 1949-cu ilin əvvəlində yarımadadan çıxmışdılar. Əslində isə hər iki tərəf müəyyən adlar altında burada yetərincə neuro physiotherapy jobs hərbi qüvvələr saxlamışdı və faktik olaraq koreyanı ikiyə bölən 38-ci en dairəsi qarşı-qarşıya dayanmış iki dünya sistemini ayıran cəbhə xətti idi.

ABŞ-ın cənubi koreya və yaponiyada hərbi qüvvələrinin mövcudluğu onun strateji neuro physiotherapy jobs baxımdan qüvvətli bir durumda olduğuna dəlalət edirdi. Sovet ittifaqı hələlik başı çində kommunistlərin hakimiyyətə gətirilməsi uğrunda mübarizənin neuro physiotherapy jobs təşkilinə qatıldığından ABŞ-ın bu durumuna dözürdü. Elə ki, çin 1949-cu ilin sonralarında kommunist rejimi idarəsi altına keçdi, bundan sonra sovet ittifaqının asiyada güclənməsi imkanları kifayət qədər genişləndi. Sovet rəhbərliyi belə düşünürdü ki, artıq ABŞ-ı asiya qitəsindən atmaq zamanı çatmışdır. Bu işi koreyada həyata keçirmək mümkün olardısa, onda ABŞ-ın yaponiyadan da çıxarılması asanlaşa bilərdi.

Elə bu səbəbdən də sovet ittifaqının təlimatı ilə KXDR rəhbərliyi neuro physiotherapy jobs cənubi koreyaya qarşı hərbi təcavüzə qərar verdi. 1950-ci ilin 25 iyununda səhər tezdən KXDR silahlı qüvvələri bütün neuro physiotherapy jobs sərhəd boyunca cənuba qarşı hərbi əməliyyatlara başladılar. Həm də bu zaman şimal elan edirdi ki, hərbi əməliyyatların başlanmasında cənub günahkardır. Bu baxımdan 1990-cı ildə sovet mətbuatında koreya müharibəsi dövründə KXDR baş qərargah neuro physiotherapy jobs rəisinin müavini olmuş, 1955-1956-cı illərdə SSRİ-də səfir işləmiş, siyasi motivlərə görə vətənə qayıtmaqdan imtina etmiş li san çanın neuro physiotherapy jobs dərc edilmiş məlumatı çox şeyi açıqlayır. Li san çan bildirmişdir ki, müharibəni şimali koreya başlamışdır, təşəbbüs kim ir sen tərəfindən irəli sürülmüşdür və İ.V.Stalin tərəfindən bəyənilmiş və dəstəklənmişdir. Hərbi əməliyyatların bütün sərhəd boyunca aparılması, mütəşəkkil şəkildə müəyyən edilmiş istiqamətlərdə hücumlar edilməsi və qısa bir neuro physiotherapy jobs zaman kəsiyində böyük ərazilərin ələ keçirilməsi də müharibənin əvvəlcədən yüksək neuro physiotherapy jobs səviyyədə planlaşdırıldığına dəlalət edir. Belə ki, 38-ci en dairəsi boyunca cəmləşdirilmiş şimali koreya silahlı qüvvələrinin qəflətən neuro physiotherapy jobs hücumu artıq üç gündən sonra seulun işğalı ilə nəticələnmişdi. Cənubi koreya olduqca ağır bir duruma gəlmişdi.

Belə olduqda ABŞ məsələni BMT-nin təhlükəsizlik şurasına çıxardı, şimali koreya təcavüzkar elan olundu və ona qarşı mübarizə aparmaq neuro physiotherapy jobs üçün cənubi koreyaya BMT silahlı qüvvələrinin göndərilməsi qərara alındı. BMT silahlı qüvvələri müxtəlif dövlətlərin əsgərlərindən ibarət idi. Ancaq əksəriyyəti ABŞ əsgərləri təşkil edirdi. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, bu silahlı qüvvələrin sırasına türkiyə də bir diviziya göndərmişdi. Milli istiqlal savaşından keçən müddət ərzində ilk dəfə idi ki, türk əsgəri hərbi əməliyyatlarda iştirak etdi və onun koreyada göstərdiyi neuro physiotherapy jobs qəhrəmanlıq türkiyənin NATO-ya üzv qəbul edilməsində mühüm bir rol oynadı.

Hərbi əməliyyatların getdiyi bir zamanda 1951-ci ilin iyun ayından atəşin kəsilməsi və barış danışıqlarına başlamaq neuro physiotherapy jobs haqqında razılaşma əldə edildi. Danışıqlar təklifi şimali koreyadan, təbiidir ki, sovet ittifaqının təşəbbüsü və razılığı ilə gəlmişdi. Danışıqların getdiyi dövrdə hərbi əməliyyatlar hələ də davam etdirilirdi. Nəhayət, sovet lideri İ.V.Stalinin 1953-cü ilin martında ölməsi, bunun ardınca ali siyasi hakimiyyət daxilində mübarizənin güclənməsi və kəskinləşməsi neuro physiotherapy jobs səbəbindən sovet ittifaqı təqdim olunan şərtlərə razı oldu. 1953-cü ilin iyulunda phanmuncom kəndində \keson şəhərinin yaxınlığında\ tərəflər arasında barışıq haqqında saziş imzalandı.

Qeyd edək ki, istər danışıqlarda, istərsə də barışıq haqqında sazişin imzalanması prosesində çin də «könüllülər» adından iştirak edirdi. Sazişin şərtlərinə görə şimali koreya və cənubi koreya arasındakı sərhəd neuro physiotherapy jobs yenə də 38-ci en dairəsindən keçirdi. İki koreyanın durumunda heç bir dəyişiklik olmadı. Yalnız sovet ittifaqı və ABŞ-ın koreyadan çıxmayacaqları gerçəkləşdi. Halbuki, sazişin şərtlərinə görə xarici qoşunlar 90 gün ərzində koreyadan çıxmalı neuro physiotherapy jobs idi. Koreyanın birləşdirilməsi və bərpası üzrə BMT-nin komissiyası ölkənin gələcəyi haqqında tədbirlər hazırlamalı və həyata keçirməli neuro physiotherapy jobs idi.

RELATED POSTS